Sandy Groeneveld

adres: P.G. van Nieuwkerkstraat 8            postcode: 3555 VX Utrecht

mobiel: 0615160163

Email:  sandy@schrijftolk.nl                       sandygroeneveld@yahoo.com

 

 

De website wordt op korte termijn aangevuld met meer informatie.

 

Een schrijftolk is de verbindende communicatieve factor tussen dove of slechthorende mensen en horenden. Een schrijftolk is een tolk doe alles typt wat er gezegd wordt en de dove of slechthorende leest dan op het scherm van de laptop wat er gezegd is . Buiten het gesproken gedeelte geeft de schrijftolk ook informatie weer zoals lachen, nuances in de stem, stemverheffingen, belangrijke omgevingsgeluiden (zoals bijvoorbeeld een telefoon die gaat, een ambulance die voorbij komt, etc).  Als er meerdere doven of slechthorenden aanwezig zijn, kan de tekst ook middels een beamer op een scherm geprojecteerd worden.